dimarts, 7 de juliol de 2009

Matinada de Sant Joan

Tradicionalment les plantes remeieres sobreres es cremaven a la foguera de Sant Joan i l'endemà, abans de la sortida del sol, es collien les plantes pel nou any.
Seguint la tradició, a l'alba ens trovarem un grup d'entusiastes per a recolectar pericó, acrimonia, herba prima, tillol, nogues... i moltes altres plantes.

Aquí ens teniu:
Moltes gràcies a tots!